En mängd innovativa produkter
Egen framtagning och produktion
🎄 Retur till 31.01.2024
Magasin > Frågor och svar > Mikroskop
Frågor och svar

Mikroskop

Varför är det så stora prisskillnader på mikroskop? Ett robust stativ, högkvalitativ belysning, färgkorrigerad optik – det är vad som räknas.

Mikroskop Objektiv Licht

Ett mikroskop innehåller flera komponenter som bör uppmärksammas i lika hög grad.

 • Ett robust, tungt stativ som möjliggör en stabil bild och exakt fokusering.
 • En högkvalitativ belysning, bestående av ljuskälla, ljusfältsbländare och kondensor med aperturbländare.
 • En färgkorrekt optik, bestående av matchande okular och objektiv. Dessutom bör man lägga vikt vid mikroskopets möjlighet att uppgraderas

Varför är det så stora prisskillnader mellan mikroskop med samma förstoringsgrad?

Förstoringen är inte en kvalitetsfunktion. Skillnaden ligger i mekanikens stabilitet, den högkvalitativa optiken med korrigeringar för färgskiftning och kantskärpa. Till exempel kan upp till nio linser behövas för att korrigera kantskärpan. Dessutom är belysningen ett kvalitetskriterium som säkerställer att objektet är jämnt belyst.  Dessa tre komponenter måste vara optimalt anpassade till varandra. Endast på detta sätt kan den nödvändiga kontrasten uppnås för en förstoring som gör det möjligt att distinkt urskilja de allra minsta strukturerna.

Vad betyder plan?

Plan innebär att hela bildfältet fram till kanten blir skarpt avbildat. På grund av linsens krökning blir bildkanten oskarp. Denna oskärpa kompenseras med hjälp av flera motverkande linser.  Objektiv som är plana spelar en särskilt viktig roll inom medicinska eller rutinmässiga tillämpningar.

För normal mikroskopisk användning är den kromatiska korrigeringen av större betydelse. Objektiven bär beteckningen akromatisk, neofluar, apokromatisk.

Mikroskop Virus Blau

Vad menas med akromatisk?

Brytningsindex för olika våglängder (färger) är inte detsamma. Detta leder till avbildningsfel som blir synliga i form av färgkanter runt partiklar.

Vad är skillnaden mellan DIN och oändlighetskorrigerad optik?

För DIN-optik är tublängden standardiserad till 160 mm och justeringsavståndet till 45 mm, objektiven har enhetliga RMS-gängor. Teoretiskt sett gör detta alla optiska element i mikroskop från olika tillverkare kombinerbara. Dock är de kromatiska korrigeringarna inte standardiserade, vilket kan leda till färgkanter kring det medium genom vilket ljuset bryts.

Med oändlighetskorrigerad optik möjliggörs en förlängning av tuben genom parallell strålföring i tuben. Detta tjänar framför allt till att införa extra optiska element. Ett viktigt exempel är stråldelaren, som förs in i strålgången för fotografering. Strålen fokuseras sedan genom en tublins för att bilda den intermediära bilden. Fokuslinsen används dessutom för att korrigera kromatiska fel, vilket resulterar i en fullständigt korrigerad intermediär bild.

Detta är i sin tur viktigt för fotografering, eftersom den kromatiska korrigeringen med DIN-optik endast sker i okularen, och med det trinokulära mikroskopet krävs en korrigerande lins. Ett annat viktigt användningsområde är fluorescensmikroskopi, där olika filter placeras i tuben. Förutom dessa fördelar minimeras det störande ströljuset med en förlängd tub. Nackdelen är att varje tillverkare använder olika komponenter, vilket gör att de inte längre kan bytas ut.

Vad är Köhlerbelysning?

Vad är Köhlerbelysning?

Köhlerbelysning består av fyra komponenter:

 • Kollektor i mikroskopets fot
 • Ljusfältsbländare i mikroskopets fot
 • Kondensor med
 • Aperturbländare

Vid Köhlerbelysning justeras dessa fyra komponenter så att ljusstrålar löper parallellt för en jämn genomlysning av preparatet.

Varför behöver jag en ljusfältsbländare?

Ljusfältsbländaren begränsar den belysta ytan till synfältet. Detta förhindrar störande ströljus. Den är också användbar när man centrerar kondensorn.

Varför behöver man preparatskydd?

Längden på objektiven ökar med förstoringen. Särskilt hos immersionsoljeobjektiv är det återstående utrymmet mellan objektivet och preparatet mycket litet. Vid insvängning av objektivet kan preparatet skadas på grund av objektivets diagonala längd. En fjädring i objektivets spets förhindrar att preparatet förstörs.

Vilken förstoring behöver jag för min applikation?

Vilken förstoring behöver jag för min applikation?

10x - 40x

 • Mineraler, frimärken, elektronik
 • Industriella tillämpningar
 • Insekter, insektslarver

40x - 80x

 • Växtceller

40x – 100x

 • Större encelliga organismer

100x – 200x

 • Fiskparasiter
 • Encelliga organismer (klockdjur)

400x

 • Svampar, pollen
 • Spermier
 • Blod

1000x

 • Bakterier
 • Kromosomer

Mikroskop för olika användningsområden

Vad är det som är speciellt med stereo-zoom-mikroskop?

Stereomikroskop lever fortfarande i skuggan av de biologiska mikroskopen, som kan briljera med upp till 1000 gångers förstoring.

Men de är de verkliga stjärnorna när det gäller förstoring!

Till skillnad från mikroskop har stereomikroskop två objektivutgångar och garanterar på så sätt stereoseende. Infallande ljus och genomlysning ger hög kontrast och skärpedjup, även för ogenomskinliga objekt. Sned belysning och skuggbildning ökar 3D-upplevelsen och gör det enklare att visualisera objektet. Omständliga tunna snitt och dissektioner är inte nödvändiga. Det stora objektivavståndet från preparatet gör det möjligt att bearbeta objektet. Ett stort synfält ger en god överblick.

Att arbeta med stereo-zoom-mikroskop är särskilt behagligt: Den steglösa förstoringen ligger oftast mellan 7x och 45x. På grund av perfokaloptiken behöver man bara justera fokus marginellt när man zoomar. På högkvalitativa enheter garanterar klickstopp storleksmätning. Genom att använda lämpliga förstoringsobjektiv kan denna förstoring dubblas och därmed uppnås en 90-faldig förstoring, vilket redan överskrider möjligheten att manipulera preparatet på fri hand. Men en minskning av förstoringen är också möjlig med förstoringsobjektiv, vilket ökar arbetsavståndet.

Vilka stereo-zoom-mikroskop är lämpliga för utbildning, industri och forskning?

Låt oss börja med de enheter som specifikt har designats för utbildning och undervisning.

Deras kännetecken är:

 • Kompakt stativ
 • Integrerat infallande ljus och genomlysning
 • Gedigen optik
 • Mikroskop för varje budget
 • För alla krav och alla utbildningsnivåer

De är särskilt lämpliga för att identifiera leddjur och maskar samt deras larver. Dessa kan observeras levande eller prepareras för anatomiska studier. Stereo-zoommikroskop är också oumbärliga för botanikundervisning inom jämförande morfologi. Aspirerande geologer använder stereo-zoommikroskop för att jämföra fossiler och mineraler. Användningsmöjligheterna är många, därför finns det också ett stort utbud.

För att ge en överblick har vi skapat en översiktstabell för utbildning.

Enheter som specifikt är designade för industrin har följande funktioner:

Deras kännetecken är:

 • Tungt, ofta överhängande stativ med variabel höjdinställning för undersökning av stora föremål
 • ESD-säkra material för SMD
 • Stort arbetsavstånd för att manipulera objekt under mikroskopet
 • Ofta bara infallande ljus eller utan ljuskälla för specifik belysning av ogenomskinliga föremål genom ringljus eller kallt ljus
 • Robust konstruktion för daglig användning

Detaljarbeten av guldsmeder eller i tandtekniska laboratorier är idag otänkbara utan ett stereomikroskop. Men även i modern tillverkningsteknik finns det otaliga användningsområden för stereo-zoommikroskop. Allt mindre och finare komponenter kräver allt bättre bildupplösning. Detta gäller särskilt för halvledarindustrin och kretskort. Kvalitetskontroll och dokumentation av arbetsstycken och deras tillverkningsprocesser får allt större betydelse. Bra optiska enheter med bildbehandling är därför oumbärliga. Och kan någon idag föreställa sig forensiska undersökningar utan mikroskop och stereomikroskop? I TV-kriminalserier ligger uppklarningsfrekvensen i alla fall nära 100%. Hur skulle det vara möjligt utan ett stereo-zoommikroskop!

Vad är in-vitro-diagnostik?

In-vitro-diagnostik är anordningar och material som överensstämmer med den tyska lagen om medicintekniska produkter (MPG).

Utdrag från lagen om medicintekniska produkter §3 (Medizinproduktegesetz – MPG) från Tysklands federala justitie- och konsumentministerium (Bundesministerium f. Justiz und Verbraucherschutz).

Vad är in-vitro-diagnostik?

§3 Definitioner (MPG)

Med In-vitro-diagnostikum menas en medicinteknisk produkt, som kan vara ett reagens, reagensprodukt, kalibreringsmaterial, kontrollmaterial, kit, instrument, apparat, enhet eller system, enskilt eller i kombination, vilket enligt tillverkarens angivna syfte är avsett för in-vitro-undersökningar av prover som härrör från människokroppen, inklusive blod- och vävnadsdonationer. Dessa är avsedda att uteslutande eller huvudsakligen tillhandahålla information.

 • om fysiologiska eller patologiska tillstånd,
 • om medfödda anomalier,
 • för att testa säkerhet eller kompatibilitet hos potentiella mottagare,
 • för att övervaka terapeutiska åtgärder.

§4a Kvalitetssäkring i medicinska laboratorier

(1) Den som utför laboratoriebaserade medicinska undersökningar måste införa ett kvalitetssäkringssystem i enlighet med den allmänt erkända medicinska vetenskapen och tekniken för att bibehålla nödvändig kvalitet, säkerhet och prestanda vid användning av in-vitro-diagnostik, samt för att säkerställa tillförlitligheten hos de erhållna resultaten. Det antas att lämplig kvalitetssäkring i medicinska laboratorier sker om delarna A och B1 av tyska läkarförbundets riktlinjer för kvalitetssäkring av laboratoriebaserade medicinska undersökningar från den 23 november 2007 (Tyska Läkartidningen 105, sid. A 341 till 355) följs. 

§ 31 Medicintekniska rådgivare

(1) Den som yrkesmässigt informerar yrkesgrupper med teknisk information eller instruerar om korrekt hantering av medicintekniska produkter (medicintekniska rådgivare), får endast utöva denna verksamhet om vederbörande har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att informera om och, där det behövs, instruera om hanteringen av de aktuella medicintekniska produkterna. Detta gäller även för telefonsamtal.
(2) Kompetenskraven anses vara uppfyllda om personen med godkänt resultat har genomgått en utbildning inom ett naturvetenskapligt, medicinskt eller tekniskt yrke och specifikt utbildats på de aktuella medicintekniska produkterna.

Rekommenderade mikroskop