En mängd innovativa produkter
Egen framtagning och produktion
Personlig service och support

Återtagande av batterier enligt batterilagen (BattG)

Enligt BattG är det vår skyldighet att informera våra kunden om regler och förpliktelser för avfallshantering och återtagande av använda batterier och batteripaket.