Duża różnorodność oferty i innowacyjność
Własne projektowanie oraz produkcja urządzeń optycznych
Osobiste doradztwo oraz serwis
Legalny > Odbiór i recykling

Odbiór i recykling

Odbiór baterii zgodnie z ustawą o bateriach (BattG)

W zestawie mogą znajdować się także baterie lub akumulatory. Nie można ich wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. W ramach "Rozporządzenia o zwrocie i utylizacji zużytych baterii i akumulatorów" jesteśmy, jako dystrybutorzy, zobligowani zwrócić uwagę użytkownikom, że zużyte baterie mogą być zwrócone np. w publicznych punktach przeznaczonych do tego celu lub we wszystkich sklepach, w których sprzedawane są baterie.

Oczywiście, po ich zużyciu, nabyte za naszym pośrednictwem baterie mogą Państwo bezpłatnie odesłać nam:
 
NIMAX GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 9
86899 Landsberg a. Lech

 • Pb = bateria zawiera ołów
 • Cd = bateria zawiera kadm
 • Hg = bateria zawiera rtęć

Informacje wynikające z ustawy o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG)

Ustawa o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) zawieta wiele wymagań dotyczących postępowania z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. Oto podsumowanie najważniejszych z nich.

 • Selektywne gromadzenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)
  Urządzenia elektryczne i elektroniczne, które stały się odpadami, stają się sprzętem zużytym o etykiecie WEEE. Posiadacz zużytego sprzętu (ZSEE) musi oddać go oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych. ZSEE nie należy do odpadów domowych, a podlega specjalnym systemom zbiórki i odbioru.
 • Baterie i akumulatory
  Posiadacz ZSEE musi oddzielić zużyte baterie i akumulatory, które nie są częścią ZSEE, przed oddaniem ich do punktu zbiórki.
 • Możliwości zwrotu ZSEE
  Posiadacz ZSEE z prywatnego gospodarstwa domowego może oddać go w punktach zbiórki publicznych organów zarządzających odpadami lub w punktach odbioru utworzonych przez producentów lub dystrybutorów zgodnie z ustawą. Internetowy katalog punktów zbiórki i odbioru znajduje się tutaj: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf
 • Wskazówka dotycząca ochrony danych
  ZSEE często zawiera wrażliwe dane osobowe. Dotyczy to w szczególności urządzeń technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, takich jak komputery czy smartfony. We własnym interesie należy pamiętać, że każdy użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie danych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.
 • Znaczenie symbolu "przekreślonego kubła na śmieci"
  Symbol przekreślonego kubła na śmieci, który regularnie widnieje na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oznacza, że dane urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania musi być oddane niezależnie od niesortowanych odpadów komunalnych.
 • Dalsze informacje
  Jesteśmy członkiem systemu odbioru "take-e-back". Dalsze informacje znajdują się na stronie www.take-e-back.de
 • Wskazówka dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów:
  Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/EU w sprawie odpadów i jej implementacją do ustawodawstwa państw członkowskich Unii Europejskiej, środki zapobiegania powstawaniu odpadów mają zasadniczo pierwszeństwo przed środkami zarządzania odpadami. W przypadku ZSEE środki zapobiegania powstawaniu odpadów obejmują w szczególności przedłużenie ich okresu użytkowania poprzez naprawę uszkodzonego sprzętu i sprzedaż sprawnego sprzętu używanego zamiast oddawania ich do utylizacji. Dalsze informacje znajdują się w Federalnym Programie Zapobiegania Powstawaniu Odpadów z Udziałem Krajów Związkowych:
  https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/