Duża różnorodność oferty i innowacyjność
Własne projektowanie oraz produkcja urządzeń optycznych
Osobiste doradztwo oraz serwis
Słownik > Lornetki > Pole widzenia > Światłosiła

Słownik | Lornetki | Pole widzenia | Światłosiła

Światłosiła geometryczna jest wartością teoretyczną. Wskazuje ona, jak jasnego obrazu można się spodziewać.