Duża różnorodność oferty i innowacyjność
Własne projektowanie oraz produkcja urządzeń optycznych
Osobiste doradztwo oraz serwis
Słownik > Lornetki > Pole widzenia > Minimalna odległość ustawiania ostrości

Słownik | Lornetki | Pole widzenia | Minimalna odległość ustawiania ostrości

Najkrótszy dystans do obiektu, na który można jeszcze ustawić ostrość.