En mängd innovativa produkter
Egen framtagning och produktion
🎄 Retur till 31.01.2024

Parallaktiska monteringar är konstruerade så att en axel måste vara parallell med jordaxeln. Teleskopet behöver sedan bara roteras runt denna axel – kallad timaxeln – för att kompensera för himlens rotation. Det valda astronomiska objektet förblir således alltid centrerat i okularet.
För att rikta in timaxeln parallellt med jordaxeln måste man känna till observationsplatsens nordliga riktning och latitud. Om den parallaktiska monteringen har en polsökare kan man enkelt rikta in den mot Polstjärnan.

Artikel 1 - 1 av 1
Sortering: