En mängd innovativa produkter
Egen framtagning och produktion
🎄 Retur till 31.01.2024
Kunskap

Justering av kikare

Det är verkligen så enkelt: Så här justerar du kikaren utan panik på bara 6 steg och kan återigen njuta av utblicken.

Fernglas Marcus Beobachtung Nah Schraeg

Justera din kikare i 6 enkla steg

Att njuta av naturen med kikare är bland det vackraste man kan uppleva. Att skåda berg och dalar under dagen, beundra fåglarnas fjäderdräkter eller dyka in i astronomins fascinerande värld är alla exempel på de oförglömliga stunder du kan ha med din kikare. Därför är det viktigt att du tar hand om din kikare och behandlar den med den omsorg som ett optiskt instrument kräver. Detta instrument består av många optiska komponenter som tillsammans bidrar till en njutbar synupplevelse.

När din kikare inte längre är justerad

Ibland kan det hända att kikaren inte längre ger den förväntade optiska kvaliteten. I extrema fall ser man kanske inte en bild, utan två separata runda bilder. I detta fall är din kikare inte korrekt justerad. Det innebär att de optiska komponenterna (framför allt prismorna) inte längre är rätt inställda i förhållande till varandra. Men ingen panik! Din kikare är inte trasig på grund av detta, den är bara feljusterad. Kanske har den utsatts för en kraftig stöt eller tappats.

Så här justerar du din kikare

Så här justerar du din kikare

Om du har en kikare med porroprismor kan du med enkla medel själv justera din kikare så att du återigen får bästa möjliga visuella upplevelse. Därför vill vi ge dig en enkel guide till hur du själv kan justera kikaren. Många Porro-kikare justeras på liknande sätt.

1. Börja med att testa om justering verkligen behövs. För detta bör du fästa kikaren på ett stativ så att den stabilt kan fixeras mot en punkt. Placera kikaren och stativet så att du bekvämt kan observera landskapet sittande på en stol.

Om du kan se allt tydligt, bra och avslappnat behövs ingen justering för dina ögon. Om du ser dubbla bilder eller om du till och med känner dig yr är kikaren förmodligen inte korrekt justerad.

2. Medan du tittar genom kikaren, sikta mot ett hus eller en byggnad som företrädesvis har raka vertikala och horisontella linjer. Objektet bör vara tillräckligt långt borta. Titta nu växelvis med ditt högra och vänstra öga genom kikaren. Om du snabbt öppnar och stänger dina ögon om vartannat kan du lätt märka skillnaden mellan de två synintrycken. Om kikaren är feljusterad kommer objekten att tyckas hoppa upp och ner. Vertikal feljustering är alltid mer problematisk än horisontell. Människans öga kan svårligen kompensera för vertikala skillnader. Mindre horisontella skillnader kan dock vara normala och inte orsaka några problem.

Tips: Under gummiskyddet finns små justerskruvar för prismorna. Med en liten skruvmejsel kan du själv genomföra justeringen.

3. Om kikaren inte är korrekt justerad kommer du troligen att se väggens horisontella linje hoppa upp och ner när du växlar blick. Detta måste åtgärdas. Det rekommenderas att du använder två skruvmejslar samtidigt under justeringen. Placera båda skruvmejslarna i justerskruvarna och titta genom kikaren. Nu gäller det att vara försiktig. Endast extremt små skruvrörelser behövs för att ändra prismornas position.

Fernglasdejustiert

4. Förutom en mur kan även en gran med dess många grenar fungera som ett bra justeringsobjekt, eftersom de enskilda grenarna till fullo måste stämma överens.

En tydligt illustrerad höjdskillnad mellan kikarens högra och vänstra bildintryck. Med ständigt växlande blick bör kikarbilderna nu försiktigt anpassas till varandra.

Fernglasjustiert

5. När murkanten är horisontell och ligger på samma nivå på båda bilderna, eller när trädgrenarna fullständigt stämmer överens, har du lyckats med en tillräckligt bra justering. Bilden bör nu vara skarp och glädjen över att titta genom kikaren igen bör också den återvända. Skifta ännu en gång snabbt mellan höger och vänster öga för att kontrollera justeringen. Om du tycker att bilden är behaglig är justeringen klar.

6. I enstaka fall kan det hända att din personliga justering inte är helt perfekt för en annan person. Men oroa dig inte över det, för inget mänskligt öga är exakt likt ett annat. Ytterst små förändringar i en persons ögonposition kan leda till olika synintryck. Trots det kan du ofta hitta en "kompromissanpassning".

Dessa artiklar kanske också intresserar dig: