Duża różnorodność oferty i innowacyjność
Własne projektowanie oraz produkcja urządzeń optycznych
Osobiste doradztwo oraz serwis

Słownik | Teleskopy | Optyka | Typ

Zasadniczo rozróżniamy dwa typy teleskopów. Są to refraktory (teleskopy soczewkowe) oraz reflektory (teleskopy zwierciadłowe).

Jak zbudowany jest teleskop?

Teleskop składa się z optyki, montażu, statywu i okularów. Tu dowiesz się więcej o poszczególnych elementach. Najważniejsze różnice kryją się w konstrukcji: dwa podstawowe typy to teleskopy soczewkowe (refraktory) oraz teleskopy zwierciadłowe (reflektory). Te dwie konstrukcje dzielimy następnie na różne podtypy.