Duża różnorodność oferty i innowacyjność
Własne projektowanie oraz produkcja urządzeń optycznych
Osobiste doradztwo oraz serwis
Słownik > Teleskopy > Montaż > Rodzaj konstrukcji

Słownik | Teleskopy | Montaż | Rodzaj konstrukcji

Opisuje dokładną budowę danego montażu i tym samym wprowadza dokładniejszy podział na różne typy montaży.

Więcej informacji:

AZ-GTi

Małe montaże zmotoryzowane, którymi można sterować za pomocą aplikacji w smartfonie.

Montaż jednoramienny

Montaże azymutalne z bocznym mocowaniem teleskopu na ramieniu.

Montaż jednoramienny

Montaże azymutalne z bocznym mocowaniem teleskopu na ramieniu.

NexStar SLT

OTA

OTA oznacza tubę optyczną bez montażu. Jest to skrót od Optical Tube Assembly.