Marka sprzętu optycznego w astronomii i obserwacji przyrody
Duża różnorodność oferty i innowacyjność
Własne projektowanie oraz produkcja urządzeń optycznych
🎄 Możliwość zwrotu do 31.01.2023
Słownik > Teleskopy > Montaż > Rodzaj konstrukcji

Słownik | Teleskopy | Montaż | Rodzaj konstrukcji

Opisuje dokładną budowę danego montażu i tym samym wprowadza dokładniejszy podział na różne typy montaży.

Więcej informacji:

OTA

OTA oznacza tubę optyczną bez montażu. Jest to skrót od Optical Tube Assembly.