Marka sprzętu optycznego w astronomii i obserwacji przyrody
Duża różnorodność oferty i innowacyjność
Własne projektowanie oraz produkcja urządzeń optycznych
Osobiste doradztwo oraz serwis
Słownik > Noktowizory > Możliwości > Konstrukcja

Słownik | Noktowizory | Możliwości | Konstrukcja

Informuje, czy jest to binokular - do obserwacji obojgiem oczu, czy monokular - do obserwacji jednym okiem.

Różnice konstrukcyjne

Oprócz technologii, urządzenia można różnicować także pod kątem konstrukcji. Zasadniczo rozróżniamy dwa typy konstrukcji: monokularową i binokularową.

Noktowizory binokularowe można z kolei podzielić na dwie grupy. Do jednej należą urządzenia z dwoma obiektywami, które wyposażone są również w dwa tory optyczne, gdzie następuje wzmocnienie światła, do drugiej należą urządzenia binokularowe, z dwoma okularami, ale tylko jednym obiektywem, a zatem tylko z jednym torem optycznym i wzmocnieniem światła. Urządzenia te są tańsze, zapewniają wygodniejsze obserwacje niż monokulary, ale nie dają jednak tak plastycznego obrazu.