Uitgebreid en innovatief assortiment
Eigen ontwikkeling en fabricage
Persoonlijke service en ondersteuning

Woordenlijst | Verrekijkers | Gezichtsveld | Schemergetal

Ter vergelijking van de prestaties van de verrekijker bij zwakke lichtomstandigheden. Hoe hoger het getal, des te beter de prestaties in de schemering. De waarde moet echter altijd samen met de uittredepupil worden beoordeeld.

Het schemergetal van een verrekijker is een functie van de objectiefdiameter van de objectieflens en de vergroting en varieert van bedraagt ca. 5 tot 20. Hoe hoger het getal, des te beter de resolutie (prestaties) in de schemering. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestatiewaardes voor de schemering, nacht en dag.

Het schemergetal S wordt gedefinieerd als:

  • S: wortel uit (O x V)
  • O: objectiefdiameter in millimeter
  • V: vergroting

De schemerprestatie L_T houdt rekening met de kwaliteit van de optiek en wordt vaak berekend via [1]:

L_T = S * 0,3

De dagprestatie is enkel afhankelijk van de vergroting en kwaliteit van de optiek:

L_D = 0,6 * V

De nachtprestatie wordt voornamelijk door de objectiefdiameter bepaald:

L_N = 0,1 * O

De inttrede pupil van het oog OP beperkt de stralenbundel. Het product uit de oogpupil en vergroting bepaalt de bruikbare opening van een verrekijker:

O_effectief = AP * V

Een nachtkijker is normaal gesproken voor een pupillenopening van 5mm geproduceerd. Nachtglas ist üblicherweise für eine Pupillenöffnung von 5 mm ausgelegt. In de bovengenoemde berekening volgt dan de volgende benadering:

S = V * 2

Daarom heeft het weinig zin om de schemergetallen van een nachtkijker te vergelijken met die van een gewone verrekijker. Zoals blijkt uit het ontbreken van een eenheid is het schemergetal een empirische waarde die weinig over de prestaties van een optisch apparaat zegt.

Een 25x30 verrekijker en een 9x63 verrekijker hebben bijna hetzelfde schemergetal van 25, maar de verrekijker is niet geschikt voor de nacht omdat hij slechts een diameter van 1,2mm van de oogpupil gebruikt. Een nachtkijker is geoptimaliseerd voor een oogpupil van 7mm.