Uitgebreid en innovatief assortiment
Eigen ontwikkeling en fabricage
Persoonlijke service en ondersteuning

Woordenlijst | Verrekijkers | Bijzonderheden | Drukwaterdicht

Drukwaterdichte optieken zijn voorzien van speciale afdichtingen en hebben een gasvulling. Meestal is dit stikstof of argongas. Aangezien deze gassen zwaarder dan lucht zijn, kunnen ze niet ontsnappen.

Veel moderne verrekijkers, vooral dakkantverrekijkers, zijn gevuld met stikstof. Het zijn waterdichte instrumenten. Om te voorkomen dat de verrekijker van binnenuit beslaat, wordt de verrekijker gevuld met moleculaire stikstof. De instrumenten zijn dus ook uitgerust tegen hoge temperatuurschommelingen.

Zogenaamde IP-codes geven de mate van waterdichtheid aan, maar ook de bescherming tegen andere vreemde stoffen zoals vuil of zand.

Als het instrument drukwaterdicht, is het voorzien van de codes IPX5, IPX6, IPX7 en IPX8:
De aanduiding IPX5 kan worden gebruikt voor apparatuur die bestand is tegen waterstralen uit een straalpijp onder welke hoek dan ook. IPX6 is bestand tegen sterke waterstralen, IPX7 zelfs tegen tijdelijke onderdompeling en IPX8 tegen permanente onderdompeling.
Met name de laatste twee afdichtingen zijn daarom belangrijk voor alle verrekijkers en apparaten die zijn ontworpen voor het varen, vissen of extreme temperatuurschommelingen en soortgelijke toepassingen.